English | Nederlands

Steigerbouw

Providers

De vakgroepen binnen Pro Solvente maken gebruik voor kennisvergaring en opleidingmodules van een aantal praktijkervaren providers. De providers worden getoetst op kennis en praktijkervaring en in samenwerking met de Stichting Pro Solvente worden de modules zorgvuldig getoetst op de inhoud zodat ze een adequate bijdrage kunnen leveren voor de totale vereisten van accreditatie van de opleidingen.