English | Nederlands

Steigerbouw

Over ons

Visie

De wereld van stops en onderhoud is sterk aan het veranderen. Veel technisch hooggeschoold personeel uit Nederland gaat met pensioen en de instroom van goedgeschoold technisch personeel is gering. Hierdoor worden bedrijven in toenemende mate kwetsbaar. Ook veranderen de projecten: contractvormen leggen meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer, de eisen vanuit wet- en regelgeving worden steeds complexer, de aantoonbaarheid van professioneel werk is in toenemende mate een vereiste, en de marges worden kleiner.

Stichting Pro Solvente is ervan overtuigd dat men in deze veranderende wereld succesvol kan zijn. Dit vraagt om een andere cultuur en een attitude die proactief omgaat met de nieuwe uitdagingen op het gebied van de verschillende eisen aan de ene kant, en de uitdagingen op het gebied van medewerkers aan de andere kant.

Missie

Pro Solvente streeft naar een onafhankelijke erkenning van de professionals die werkzaam zijn in de verschillende vakgebieden. Hiervoor biedt Pro Solvente een platform waarop professionals kennis en kunde kunnen uitwisselen, zowel binnen de vakgroepen als tussen de vakgroepen onderling. Pro Solvente maakt zich daarnaast sterk om adequate opleidingen en opleidingsmodules te coördineren voor de aangesloten professionals.

Tevens biedt Pro Solvente een kwaliteitsregister waarin de vaktechnische gegevens, opleidingen en werkervaring van de professional vastgelegd kunnen worden. Aan de hand van deze gegevens en de door de vakgroep opgestelde criteria kan vervolgens een beroepsniveau worden toegekend. Dit maakt een efficiënte en betrouwbare inschaling van nieuwe en bestaande medewerkers en onafhankelijke professionals mogelijk.

Strategie

Pro Solvente wil bedrijven en individuele professionals helpen om te gaan met de eisen van de veranderende wereld op het gebied van technische en industriële dienstverlening. Dit doet Pro Solvente door bedrijven te adviseren op het gebied van opleidingen, opleidingsprogramma’s en losse opleidingsmodules, criteria vast te leggen in het kwaliteitsregister en het voor alle partijen transparant maken van de kwaliteitseisen per beroepsniveau. In het register worden deze eisen bewaakt waardoor de beroepsniveaus betrouwbaar en transparant worden toegekend. Dit leidt tot een keurmerk per vakgroep.

Doelstellingen

Om de vooruitgang in het uitdragen van haar visie te volgen heeft Pro Solvente voor 2015 de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Alle vakgroepen beheerd en actief
  • Alle opleidingsprogramma’s per vakgroep ingericht
  • Organisatie van Pro Solvente events
  • Voorlichting voor bedrijven en professionals
  • Bekendheid van Pro Solvente en de vakgroepen in de markt
  • Inrichten van keurmerk per vakgroep