English | Nederlands

Planning & Scheduling


Opleiding Senior Planning Engineer

De opleiding senior planning engineer is gericht op deelnemers die minimaal vijf jaar ervaring hebben als project planner binnen infra, bouw, utiliteit of constructieprojecten. Verder is een minimaal opleidingsniveau van medior planning engineer vereist. Je ontwikkelt je kennis over probability & sensitivity analyses, forensic planning & scheduling, investment planning, project portfolio management, project controls. Naast de theoretische uitgangspunten wordt veel aandacht besteed aan praktijkcases. Je krijgt inzicht in het tenderproces en het opstellen en beoordelen van aanbiedingen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de bekende valkuilen voordat een project van start gaat. Met name een goede contract planning is in deze fase cruciaal. Voor de uitvoeringsfase van projecten leer je de basis van day-to-day contract management. Het stelt je in staat om meer- en minderwerken te beheren en een bijdrage te leveren aan onderhandelingen.

Kern van de opleiding

De opleiding stelt je in staat te adviseren op kritieke planning aspecten binnen bouw- en constructieprojecten. In het bijzonder gaan we in op het aangaan van samenwerkingen, zoals consortia. Je krijgt tools aangereikt om overzicht te houden op operationeel en financieel rendement en reductie van de risico’s. Je bent in staat om een aanpak van een claimsituatie op te zetten. Vanzelfsprekend wordt in gegaan op juridische aspecten en verschillende internationale contractvormen. Daarnaast krijgen aanpalende disciplines aandacht zoals planning, cost control en risico management.

Resultaat

Na het doorlopen van de opleiding “senior planning engineer” ben je in staat om projectteams beargumenteerd te adviseren over complexe vraagstukken op het gebied van planning en risico management binnen diverse soorten projecten.

Terug naar alle opleidingen Download de brochure Bekijk de module matrix Basis informatie