English | Nederlands

Civetta - Collectief voor Project Controls

Het collectief voor Project Controls

Civetta, het collectief voor Project Controls, is hét kwaliteitsportaal voor bedrijven, beroepsorganisaties en professionals in de project wereld.

Telkens meer projecten worden uitbesteed aan internationale combinaties en daarnaast rijzen de faalkosten de pan uit. Daarom vragen bedrijven en overheidsinstanties steeds meer om kennis, vaardigheden en aantoonbare kwaliteit van professionals. Ook vanuit de politiek neemt de vraag naar kwaliteitsregisters sterk toe.

Binnen het collectief Civetta kunnen beroepsgroepen zich zichtbaar maken en hun kennis en kunde aantonen aan de maatschappij. Dat kan in de vorm van kenniscentra, vakgroepen, beroepsorganisaties. Civetta helpt bestaande beroepsgroepen en nieuwe professionals zich te organiseren in vakgroepen, ondersteunt vakgroepen bij het aantonen van hun bestaansrecht. Bedrijven, werknemers en individuele professionals kunnen zich aansluiten bij de vakgroepen en gebruik maken van de kennis en instrumenten die nodig zijn om hun professionaliteit aan te tonen.

Civetta onderhoudt contacten en voert overleg met opleidingsinstituten over normering voor de beroepsgroepen.


Naar de website