English | Nederlands

Alveus Compliance Solutions

Het wordt binnen diverse sectoren steeds moeilijker om aantoonbaar te voldoen aan de steeds complexer wordende eisen. De opeenstapeling van eisen voortkomend uit wet- en regelgeving, vergunningen, normen, contracten, procedures en protocollen maakt dat het aantoonbaar voldoen een bijkans onmogelijke opgave is geworden. Vanuit overheden, klanten en management wordt steeds meer gevraagd te onderbouwen dat men aantoonbaar en volledig voldoet en dat de risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn.

Alveus Compliance Solutions is in 2013 gestart met het realiseren van oplossingen voor compliance management. Wij ontwikkelen momenteel PCMS - Professional Compliance Management System. PCMS is een uniek concept dat niet alleen een software product omvat, maar ook een mobiele App, training en educatie van het personeel binnen de organisatie. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van PCMS is het realiseren van een dusdanig flexibel instrument dat binnen elke organisatie toe te passen is. Voor meer informatie over PCMS verwijzen wij u graag naar onze website.


Naar de website