English | Nederlands

Alle opleidingsmodules

De opleiding modules, genoemd in het overzicht, zijn het totaalaanbod van de opleiding modules van de vakgroepen binnen Pro Solvente.
Dit is geen statisch overzicht omdat de kenniscentra voortdurend de ontwikkelingen in de markt volgen en de opleidingen daarop aanpassen en uitbreiden. Een deel van de opleiding modules wordt gegeven in open inschrijvingen en een deel wordt gegeven als klant specifieke programma’s voor bedrijven die actief zijn in de technische en industriële dienstverlening.

Overzicht opleidingsmodules


CCB001 - Aanbesteding

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA001 - Aansprakelijkheid na oplevering, bouwstoffen, Gids Proportionaliteit, Garantie

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA025 - Alliantievorming & consortia

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB024 - Analysis Reports for Effective Scheduling of Projectportfolios

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB023 - Analysis Reports for Effective Scheduling of Projects

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA002 - Arbitrage

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE031 - Auditing Project Schedule Processes and Results

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE029 - Auditing Project Schedulers

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE027 - Auditing Project Schedules

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE032 - Auditing Projectportfolio Schedule Processes and Results

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE030 - Auditing Projectportfolio Schedulers

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE028 - Auditing Projectportfolio Schedules

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA009 - Beheersen van tijdvertraging

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA003 - BIM - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB002 - BIM - basic

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCE001 - BIM - expert

expert
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA004 - BIM - juridische afbakening

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB011 - Breakdown & Definition for Planning & Scheduling

basis
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA028 - Claim calculatie

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA016 - Claim management - advanced

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB022 - Claim management - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA005 - Claim preventie - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB003 - Claim preventie - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCE002 - Claim preventie - expert

expert
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA006 - Claim recovery

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB001 - Coachend Leiderschap

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA007 - Communicatie crisis management

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE019 - Communication of Schedule Control Results in Projectportfolios

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE018 - Communication of Schedule Control Results in Projects

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA034 - Communication of Scheduling Results in Projectportfolios

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA033 - Communication of Scheduling Results in Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA024 - Configuratie management

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA017 - Conflict management (ADR)

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB002 - Conflicten en gedrag

basis
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA008 - Contract administratie - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB004 - Contract administratie - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA018 - Contract analyse - advanced

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB023 - Contract analyse - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA019 - Contract management - advanced

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB005 - Contract management - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCE004 - Contract management - expert

expert
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB006 - Contracteren, contractsvormen, algemene voorwaarden

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB025 - Contractual requirements for Planning & Scheduling

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA022 - Control of Large Multi Contract Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA009 - Coördinatie bij vertraging (schade)

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA013 - Critical chain planning method

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA010 - DB(F)M - juridische afbakening

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB001 - De Principes van Netwerkplanning

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE021 - Delivery based Communication of Scheduling and Control in Projectportfolios

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE020 - Delivery based Communication of Scheduling and Control in Projects

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE009 - Delivery based Contract Scheduling and Control

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE017 - Delivery based Integration Scheduling and Control of Projectportfolios

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE016 - Delivery based Integration Scheduling and Control of Projects

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE008 - Delivery based Reports

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE013 - Delivery based Risk Scheduling and Control of Projectportfolios

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE012 - Delivery based Risk Scheduling and Control of Projects

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE025 - Delivery based Schedule Management of Projectportfolios

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE026 - Delivery based Schedule Management of Projects

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB007 - DNR 2011, ALIB 2007

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCE006 - Due diligence

expert
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA001 - Earned Value Management - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE001 - Earned Value Management - expert

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

RMA003 - Effectief risico management

advanced
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB026 - Effectief structureren met Oracle Primavera P6

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB008 - Eisen van goed en deugdelijk werk - juridische afbakening

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA020 - FIDIC - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB027 - FIDIC - basic

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA002 - Forensisch plannen

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE002 - Forensisch schedulen

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSA001 - Gedrag in groepen

advanced
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

SSA002 - Groepsdynamische processen - advanced

advanced
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSB016 - Groepsdynamische processen - basic

basis
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB003 - Inleiding communicatie vaardigheden

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE014 - Integration based Project (Schedule) Control

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE015 - Integration based Projectportfolio (Schedule) Control

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA030 - Integration based Scheduling of Projectportfolios

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA029 - Integration based Scheduling of Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSB012 - Interviewen en actief luisteren

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB024 - Introductie contractvormen UAV, UAV-GC, FIDIC

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB010 - Introductie mediation, arbitrage, bindend advies & procederen

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB009 - Introductie Project Controls

basis
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB014 - Introductie SCB, UAV-GC en SE

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA022 - Investment planning & control

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSB004 - Kernkwaliteiten en motivatietheorieën

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA026 - Ketenintegratie & contract management

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB009 - KPI dashboard reporting

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB013 - Management of Planning Scope of Work

basis
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA015 - Management of Portfolio Structures

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA016 - Management of Project Structures

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA035 - Management Requirements for Project Planning & Scheduling

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA036 - Management Requirements for Projectportfolio Planning & Scheduling

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA014 - Managing succesful Completion & Hand-over

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA011 - Mediation - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSA003 - Meta-communicatie

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA003 - MS Project - advanced

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB002 - MS Project - basic

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE003 - MS Project - expert

expert
6 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSA004 - Natuurlijke mechanismen en strategisch stimuleren

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

SSA006 - Onderhandelen

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA010 - Opstellen planning & scheduling guide

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB003 - Oracle Primavera P6 - Progress Reporter

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA004 - Oracle Primavera P6 EPPM Functioneel beheer

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB004 - Oracle Primavera P6 Professional - basic

basis
8 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB005 - Oracle Primavera P6 Team Member

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB006 - Oracle Primavera P6 Web - basic

basis
6 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA005 - Oracle Primavera Risk Analysis

advanced
6 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB011 - Partijen, (rechts-)personen, rollen in het bouwproces

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA006 - Planning & Scheduling - advanced

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB010 - Planning & Scheduling - basic

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA007 - Planning 4D

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA008 - Planning audit & certificatie

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA019 - Portfolio Control thru Custom Report Communication

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB012 - Positie van de onderaannemer

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA011 - Probability & sensitivity analyses - advanced

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE004 - Probability & sensitivity analyses - expert

expert
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB025 - Proces analyse instrumenten

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB007 - Proces van planning

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB012 - Product based Scheduling

basis
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA020 - Project Control thru Custom Report Communication

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA023 - Project portfolio management

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCE005 - Project recovery

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA021 - Project verstoringen

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSB008 - Projectfasen in planning

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA027 - Quantity surveying

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB013 - Relatics Database Management

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE033 - Reporting Audit Results on Project Schedules

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE034 - Reporting Audit Results on Projectportfolio Schedules

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE041 - Reporting Review Results on Project Planning/Management Software and Processes

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE042 - Reporting Review Results on Projectportfolio/Programme Planning/Management Software and Processes

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA043 - Requirements for Auditing Project Schedules

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA042 - Requirements for Auditing Projectportfolio Schedules

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA031 - Requirements for Communication of Project Planning and Scheduling

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA032 - Requirements for Communication of Projectportfolio Planning and Scheduling

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA028 - Requirements for Integrated Scheduling of Projectportfolios

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA027 - Requirements for Integrated Scheduling of Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA037 - Requirements for Management of Project Planning & Scheduling

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA038 - Requirements for Management of Projectportfolio Planning & Scheduling

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA024 - Requirements for Risk based Scheduling of Projectportfolios

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA023 - Requirements for Risk based Scheduling of Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE007 - Resource based Completion & Hand-over within Projectportfolios

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB020 - Resource based Scheduling of Projectportfolios

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB019 - Resource based Scheduling of Projects

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB018 - Resource Breakdown & Definition for Planning & Scheduling of Projectportfolios

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB017 - Resource Breakdown & Definition for Planning & Scheduling of Projects

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA018 - Resource Management & Control of Projectportfolios

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA017 - Resource Management & Control of Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA012 - Retentie(recht) bij aanneming van werk

advanced
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE037 - Reviewing Implemented Project Planning/Management Software

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE039 - Reviewing Implemented Project Planning/Management Software Processes and Instructions

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE038 - Reviewing Implemented Projectportfolio/Programme Planning/Management Software

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE040 - Reviewing Implemented Projectportfolio/Programme Planning/Management Software Processes and Instructions

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE035 - Reviewing Project Planning/Management Software

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE036 - Reviewing Projectportfolio/Programme Planning/Management Software

expert
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

RMA002 - Risico management - advanced

advanced
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

RMB001 - Risico management - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

RMA004 - Risk analysis & Reflection Techniques

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE010 - Risk based Project (Schedule) Control

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE011 - Risk based Projectportfolio Planning Control

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA026 - Risk based Scheduling of Projectportfolios

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA025 - Risk based Scheduling of Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

RMB002 - Root Cause Investigator ® Basic

basis
6 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

RMA001 - Root Cause Investigator ® Fast Track

advanced
6 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE023 - Schedule Baselining Adjustment Process

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA041 - Schedule Baselining Process and Requirements

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA040 - Schedule Creation,Review and Approval Process

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE024 - Schedule Information Management during the Control Phase

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA039 - Schedule Information Management during the Planning Phase

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSE022 - Schedule Maintenance, Analysis and Approval Process

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA021 - Scheduling of Large Multi Contract Projects

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSB005 - Schriftelijke communicatie

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB026 - Scopewijzigingen & MMW

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB022 - Setting up a Valuable Portfolio Report Structure

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB021 - Setting up a Valuable Project Report Structure

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB014 - Setting up Portfolio Structures

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB015 - Setting up Project Structures

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSA005 - Situationeel leiderschap - advanced

advanced
4 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB011 - Situationeel leiderschap - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB006 - Socratische methode

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSA044 - Software Requirements for Project Schedules

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA045 - Software Requirements for Projectportfolio Schedules

advanced
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

SSB007 - Stereotype mechanismen in de communicatie

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

PSE005 - Structure based Completion & Hand-over

expert
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSB016 - Structure based Scheduling

basis
2 dagdelen
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA013 - Tender management - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB015 - Tender management - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCE003 - Tender management - expert

expert
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

PSA012 - Tracking & tracing van resources

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCA014 - UAV 2012 (1989) - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB016 - UAV 2012 (1989) - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCA015 - UAV-GC 2005 - advanced

advanced
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Contact opnemen

CCB017 - UAV-GC 2005 - basic

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB018 - Verzekeringen CAR, TPL

basis
1 dagdeel
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB019 - Waarschuwingsplicht

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB020 - WAV, WAADI

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

CCB021 - Werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden

basis
0.5 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB008 - Zakelijk Duits

basis
10 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB010 - Zakelijk Engels

basis
10 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module

SSB009 - Zakelijk Nederlands

basis
10 dagdelen
Geen data beschikbaar
Over de module