English | Nederlands

42 miljoen naar innovatiever technisch beroepsonderwijs


auteur: Ester Schop
datum: 2 september 2014
bron: AutomatiseringsGids

Ruim 30 mbo-instellingen, meer dan 300 bedrijven en regionale overheden, investeren gezamenlijk zo’n 42 miljoen euro in innovatief technisch beroepsonderwijs.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft bekendgemaakt welke aanvragen zijn gehonoreerd voor subsidie voor de eerste tranche van het Regionaal investeringsfonds mbo. Met dit fonds – onderdeel van het Techniekpact - stelt Bussemaker in vier jaar tijd in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Het investeringsfonds moet mbo-scholen en bedrijfsleven stimuleren samen in en met de regio te investeren in onderwijs waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk.

Achttien aanvragen gehonoreerd
Van de 33 aanvragen die zijn binnengekomen, zijn er 18 gehonoreerd. Hiermee is ruim 14 miljoen euro subsidie gemoeid, aangevuld met twee derde cofinanciering van het bedrijfsleven en de regio, waarmee een totale investering van ruim 42 miljoen euro ontstaat voor het opstarten van deze duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden. De aanvragen zijn ingediend door samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, aangevuld met gemeenten, provincies, vmbo-scholen en hogescholen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld heeft de voorstellen beoordeeld op criteria als aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, uitvoerbaarheid en duurzaamheid van het samenwerkingsverband. 


De opleiding System Integrator aan het ROC Summa College in Eindhoven, het HighTech Centre Delft van het ROC Mondriaan en Techport MBO van het ROC Nova College in Haarlem en de Coöperatie CIV TechWise van het ROC Twente in Enschede zijn enkele ICT-initiatieven die kunnen rekenen op subsidie. Klik hier voor een overzicht van alle toegekende aanvragen. 

Grote belangstelling 
Minister Bussemaker is verheugd over de grote belangstelling voor het fonds: “Willen we dat onze mbo-studenten straks goed beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt, dan moeten we zorgen dat de plek waar zij onderwijs krijgen zoveel mogelijk lijkt op hun toekomstige werkvloer. Dat zij tijdens hun opleiding leren werken met de nieuwste apparatuur. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven niet mogelijk zijn. Als het gaat om voldoende goede vakmensen dan is dat een gedeelde verantwoordelijkheid, die vraagt om een gezamenlijke investering van onderwijs, ondernemers regionale overheden en rijksoverheid,” aldus Bussemaker. 

In totaal komt er de komende vier jaar 300 miljoen euro beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. De volgende aanvraagperiode is in januari 2015.


http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2014/36/42-miljoen-naar-innovatiever-beroepsonderwijs

- Als het over kwaliteit gaat

Meer publicaties...

publicaties

- 42 miljoen naar innovatiever technisch beroepsonderwijs

Meer nieuws items...

nieuws items