English | Nederlands

Effectief risico management

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Elk project is onderhevig aan onzekerheden en risico’s. Projecten worden steeds groter en complexer en om deze reden wordt Effectief Projectrisicomanagement steeds belangrijker. Tijdens deze opleidingsmodule wordt aandacht besteed aan de onderwerpen: planning risicomanagement, risico identificatie, risicoanalyse, risicobeheersing, opvolging en controle.

Leerdoelen:

  • Plannen van risicomanagement
  • Kwantitatieve en Kwalitatieve risicoanalyse
  • Situering van Risicomanagement
  • Het belang van risicomanagement

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep