English | Nederlands

Verzekeringen CAR, TPL

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Een van de taken van een contract engineer is het omgaan met de verplichtingen van de partijen wanneer er iets mis gaat tijdens een project. De zogenaamde aansprakelijkheden. Een groot deel van de aansprakelijkheden is afgedekt met verzekeringen. Het is daarom essentieel om te weten wat voor verzekeringen er zijn, hoe deze werken en wat deze (niet) dekken.

In de training wordt ingegaan op aansprakelijkheid en hoe je deze kunt beperken voordat je een contract afsluit. De vuistregels binnen de industrie over wat acceptabel is en wat niet worden gedeeld. Wat doe je bijvoorbeeld als aannemer wanneer een klant eist dat je verantwoordelijkheid voor gevolgschade op je neemt. Daarnaast worden de belangrijkste verzekeringen besproken zoals de Construction All Risk (CAR) en de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (TPL).

Leerdoelen:

  • Aansprakelijkheid;
  • Limiteren van aansprakelijkheid;
  • CAR verzekering;
  • Aansprakelijkheidsverzekering TPL;
  • Gevolgschade.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep