English | Nederlands

UAV-GC 2005 - basic

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005) worden meer en meer gebruikt door opdrachtgevers bij het in de markt zetten van opdrachten. Voor een goed begrip van deze algemene voorwaarden, en de Model Basisovereenkomst, is het van belang in te gaan op de plaats is van de UAV-GC 2005 in het bouwcontractenrecht. Hierbij wordt inzicht gegeven in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Tijdens de module wordt onder meer aandacht besteed aan de verdeling van de risico’s over partijen, de regeling van aansprakelijkheid, financiële bepalingen en de regeling van termijnverlenging. Na introductie van en uitleg over de belangrijkste bepalingen in de UAV-GC 2005 zal aan de hand van een 10-tal praktijkcases in worden gegaan op de toepassing van de belangrijkste thema’s in de UAV-GC 2005.

Klik hier voor de brochure

Leerdoelen:

  • Wat houdt UAV-GC 2005 in?;
  • Kernbepalingen;
  • SE proces;
  • Jurisprudentie.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep