English | Nederlands

Natuurlijke mechanismen en strategisch stimuleren

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Natuurlijke mechanismen leiden in de communicatie tot onjuiste interpretaties en conclusies. Het creëert een gesloten systeem en verhindert authentieke communicatie die gebaat is bij openheid en inzicht. Doel van dit onderwerp is middels een analyse van die mechanismen, de weg vrij te maken voor het optimaal benutten van bijvoorbeeld beoordelingsprocessen binnen een team. Ander doel is op een effectieve manier omgaan met feedback krijgen en of geven.

Hoe dring je door tot de kern van een mededeling of een vraag? Door de juiste vragen te stellen, prikkel je de ander om antwoorden te geven die leiden tot de essentie van de boodschap. Het is als het pellen van de lagen van een ui, met dit verschil dat het geen rechttoe - rechtaan bezigheid is. Doel is de vragensteller meer objectief te laten luisteren, zonder (voor) oordeel, adequaat te reageren en de gesprekspartner ertoe brengen zich vrijwillig te ontwapenen.

Leerdoelen:

  • Inzicht in mechanismen;
  • Effectief communiceren;
  • Strategisch stimuleren.

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep