English | Nederlands

Zakelijk Engels

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Wat kun je in 9 lesavonden leren van een taal? Vloeiend leren spreken zal niet meevallen, zeker als je nog geen ervaring met Engels hebt. Waarschijnlijk beheers je al meer Engels dan je zelf denkt. Via de TV, muziek en ook dagelijks spraakgebruik (de Nederlandse taal zit vol met Engelse uitdrukkingen) kom je immers voortdurend met het Engels in aanraking. De klanken en veel woorden zijn je dus niet vreemd.

Daarnaast is het niet nodig om in deze korte module de taal vloeiend te leren spreken. Waar het om gaat is, dat je bij telefonisch contact iemand correct weet door te verbinden. Of om een aantal gerichte vragen te kunnen stellen zodat er geen paniekreacties kunnen ontstaan.

Het gaat niet alleen om het spreken. Je kunt in de praktijk te maken krijgen met schriftelijk Engels: het schrijven van een brief of van een e mail. Ook hier geldt: je hoeft geen complete literaire werken te kunnen produceren, maar je moet wel in staat zijn een aantal standaard brieven op te stellen. Een informatie-aanvraag, bijvoorbeeld, of een bestelling. Veel succes met het volgen van de module Zakelijk Engels. Have fun!

Leerdoelen:

  • Grammatica;
  • Communicatie, hierbij wordt het idioom van veel voorkomende onderwerpen behandeld en geoefend;
  • Correspondentie, Hierbij worden een aantal soorten brieven behandeld + bijhorend idioom;
  • Praktijk, waarbij verschillende vaardigheden aan de orde komen nl,;
  • Leesvaardigheid + oefeningen;
  • Luistervaardigheid op CD (gesprekken, telefoongesprekken en berichten die zijn ingesproken op een antwoordapparaat) + oefeningen;
  • Spreekvaardigheid + oefeningen;
  • Schrijfvaardigheid + oefeningen.

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep