English | Nederlands

Zakelijk Nederlands

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Deze module Nederlands heet ‘Zakelijk Nederlands’. Dat betekent dat de taal behandeld wordt, die je in het bedrijfsleven tegenkomt. Geen persoonlijke brieven, maar zakelijke correspondentie staat centraal. Echter, je kunt geen goede zakelijke brief schrijven, als je geen goede kennis van grammatica en spelling hebt. Ook die aspecten komen dus aan de orde.

De module is in acht lesblokken verdeeld. Elk lesblok bestaat uit drie delen: grammatica, spelling en (zakelijke) correspondentie. Door met grammatica bezig te zijn leer je omgaan met zinsbouw en taalstructuur. Omdat foutloos taalgebruik van groot belang is krijgt ook de spelling een belangrijke plaats. Door de grammaticale kennis, de kennis van het idioom, en de praktische tips bij de correspondentie te combineren, leer je hoe een goede en duidelijke brief opgesteld moet worden.

Leerdoelen:

  • Grammatica, werkwoorden, woordsoorten, Zinsbouw, Zinnen ontleden, Hoofd- en bijzinnen, Tautologie en pleonasme;
  • Spelling, Klinkers- en medeklinkers, Verkleinwoorden, Aaneenschrijven van woorden, Lettergrepen, Meervouden, Het gebruik van Hoofdletters, Afkortingen, Lettertekens, Leestekens;
  • Correspondentie, De indeling van een brief, Algemene gegevens op een brief, Behandelen van een verzoek om informatie, De uitnodigingsbrief, De aanmaning, De herinneringsbrief etc. etc.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep