English | Nederlands

Zakelijk Duits

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Het Nederlandse taalgebied is relatief klein. Het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van andere talen is voor ons van grote betekenis, en zelfs meer dan dat: het is in veel gevallen noodzakelijk. De Duitse taal neemt daarin een belangrijke plaats in.

In onze werksituatie moeten we goed kunnen communiceren met onze handelspartners. Gezien de ligging van ons grootste buurland zijn goede relationele betrekkingen met Duitsland maar ook met Oostenrijk en Zwitserland van essentieel belang. Denk aan Duitse mondelinge communicatie (telefoongesprekken, baliegesprekken), het schrijven van Duitse brieven en e mails., het lezen van Duitse correspondentie en overige teksten/bestanden.

De module past uitstekend bij deelnemers die behoefte hebben aan een gedegen kennisverbreding van het Duitse zakelijke taalgebruik.

De module bestaat uit tien dag/avonddelen van 1,5 uur. Acht lessen, een proefexamen en een examen waardoor er totaal tien lesavonden zijn. Elke les bestaat uit vier onderdelen.

Leerdoelen:

  • Grammatica;
  • Communicatie, hierbij wordt het idioom van veel voorkomende onderwerpen behandeld en geoefend;
  • Correspondentie, hierbij worden een aantal soorten brieven behandeld met het bijhorende idioom;
  • Praktijk, nl.: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep