English | Nederlands

Stereotype mechanismen in de communicatie

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

In de communicatie met anderen hanteert ieder van ons een aantal vaste patronen in gedrag en woordgebruik. Soms werkt dat verhelderend, maar het kan ook een versluierend effect hebben waardoor een open communicatie wordt bemoeilijkt. Wie zo’n patroon hanteert, stelt zichzelf vaak centraal en vult de inhoud al in, in plaats van de aandacht bij de ander, de groep of de situatie te leggen. We zijn ons niet altijd bewust van zo’n patroon. Doel van het onderwerp stereotypen mechanismen (in gedrag en woordkeus) is duidelijk te maken en te laten zien welke werking ons gedrag heeft op gesprekspartners (zowel intern als extern). Daarnaast wordt inzicht gegeven in de stereotype mechanismen die onze gesprekspartners gebruiken en welke boodschap mensen hiermee afgeven over zichzelf of naar jou als gesprekspartner.

Leerdoelen:

  • Communiceren met empathie;
  • Inzicht in eigen communicatiegedrag;
  • Valkuilen.

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep