English | Nederlands

Inleiding communicatie vaardigheden

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Een korte en praktische inleiding van effectief communiceren. Onderwerpen: inzicht geven in het communicatieproces, zenden en ontvangen, de boodschap, ruis en feedback, beeldvorming en uiteraard diverse vaardigheden (luisteren, samenvatten en doorvragen, het verschil tussen open en gesloten vragen, waarnemen en observeren). Lichaamstaal wordt eerder en beter verstaan dan verbale taal.

Leerdoelen:

  • Inzicht in communicatie als proces;
  • De waarde van feedback;
  • Het verstaan van lichaamstaal.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep