English | Nederlands

Project recovery

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Wil je overleven met je project dan zal je de kosten wel moeten beheersen. Het begint met de opzet van de kosten bewaking bij de start van het project. En hoe ga je daarna om met de bewaking tijdens de uitvoering, meer- en minderwerk, kosten van tijdvertraging, IFRS bij jaarafsluiting. In deze module wordt gekeken naar alle momenten in een project en wat er voor nodig is om adequaat te beheersen. Is er bij de tender al een goede kostenstructuur opgezet, krijg je grip op de verborgen kosten, hoe zijn de kosten van onderaannemers geïntegreerd in het totaal? Zijn risico’s goed afgedekt? Welke gereedschappen gebruik je?

Leerdoelen:

  • Beheersinstrumenten;
  • Projectfasen en cost control;
  • Hoe richt je een proces in?

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep