English | Nederlands

Claim management - advanced

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

In de laatste jaren is het aantal conflicten op project drastisch toegenomen. Het aantal projecten met problemen was al niet gering maar ten gevolge van de economische crisis is het conflict nog sneller een hard conflict en liggen disputen sneller bij de rechter. Projecten worden vaak niet goed begroot, lopen uit, de omvang is veel groter geworden dan oorspronkelijk was overeengekomen of er waren risico’s die bij een der partijen niet en bij de andere wel bekend waren . En dan moet er afgerekend worden. Meer- en minderwerk, inefficiency, herstellen van fouten, bouwtijdvertraging, dat zijn de aspecten die veelal naar het eind van het project worden geschoven en dan op de “onderhandelingshoop” terecht komen. Het technische project is uitgevoerd en het papieren project moet nog afgerond worden. Dit is het moment voor partijen om geld te verdienen of te verliezen. Meestal zit de opdrachtgever op het geld en is de opdrachtnemer de verliezende partij.

Leerdoelen:

  • Vastleggen wat in de tijd is gebeurd;
  • Strategie bij claims;
  • Dossieropbouw;
  • Claim methodiek;
  • Onderhandeling, mediation, arbitrage of de rechtsgang.

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep