English | Nederlands

WAV, WAADI

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

In deze opleidingsmodule wordt inzicht gegeven in de praktische en juridische aspecten die spelen bij toezicht arbeidswetgeving (strafrechtelijk en bestuursrechtelijke traject), bedrijfscontroles, stilleggingen, bestuursdwang en bestuurlijke boetes; ARBO (werkgeversaansprakelijkheid), Wav, Waadi en Wml, alsmede de controles daarop komen aan de orde.

Leerdoelen:

  • Basiskennis opleggen bestuurlijke boetes op grond van Arbo-wet, WAV, WAADI en WML;
  • Praktische handvatten voor de onderneming.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep