English | Nederlands

BIM - juridische afbakening

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Tijdens de opleidingsmodule BIM (Bouwwerk Informatie Model) wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor opdrachtgever en opdrachtnemer van het zgn. BIMMEN. Bij BIM werken betrokken partijen in een vroeg stadium van het project (mede bij het ontwerp) met elkaar samen op / via een digitaal gedeeld platform. Tijdens de opleidingsmodule wordt ingegaan op de juridisch-organisatorische aspecten die hierbij een rol spelen, en wordt mede ingegaan op hierbij relevante aspecten als informatie, coördinatie en aansprakelijkheid. Hierin veranderen de rollen en verantwoordelijkheden voor alle partijen. Inzicht en afbakening van de juridische consequenties is van groot belang voor het welslagen van BIM.

Leerdoelen:

  • Wat is BIM?;
  • Hoe integreer je BIM in projectmanagement?;
  • Opzet en invulling contract.

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep