English | Nederlands

Forensisch plannen

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Vertragingen en financiële verliezen zijn vaak inherent op projecten. In sommige gevallen wordt geprobeerd om met een claim het verlies te verhalen bij de andere partij. Een belangrijk deel van de onderbouwing van de claim is het op objectieve manier vaststellen welke partij verantwoordelijk gehouden kan worden voor welk deel van de vertraging. Dit kan worden aangetoond middels een forensische planning.

Er zijn verschillende technieken die kunnen worden toegepast. De gekozen techniek dient aan te sluiten op de claimstrategie, op de beschikbare tijd voor de analyse, de beschikbare informatie en de expertise van de analist.

De training geeft de deelnemers inzicht in de verschillende technieken welke gebruikt kunnen worden. Middels een praktijkgerichte casus kunnen de deelnemers oefenen met het opstellen van een forensische planning. Bijkomend voordeel van deze training is dat de deelnemers bewust zijn welke informatie absoluut tijdens een (toekomstig) project vastgelegd moet worden om de juridische positie te verbeteren.

Leerdoelen:

  • Contractuele nullijn vatleggen;
  • Welke aspecten verwerk je in je schedule?;
  • Welke info vergaar je?;
  • Rapportage;
  • Welke planning tools gebruik je?

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep