English | Nederlands

Arbitrage

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Soms is een conflict zo gevoelig en zijn de standpunten zo ver uiteen dat je er samen niet meer uitkomt. Dan is het wenselijk om een onafhankelijke derde in te schakelen om de problematiek te bestuderen en een onafhankelijk oordeel te vellen. Hoe werkt het, wat kost het, hoe bereid je het voor, wanneer heeft het zin en wanneer niet? Partijen kunnen ervoor gezamenlijk kiezen om zo toch tot een oplossing te komen. Bij arbitrage is het stuur uit je handen en kan je daarmee leven? De opleidingsmodule is er voor bedoeld om inzicht te geven in de voor- en nadelen van arbitrage en de valkuilen herkenbaar te maken.

Een goed voorbereid dossier kan leiden tot een verkorting van het traject tot oplossing van een conflict.

Leerdoelen:

  • Soorten arbitrage;
  • Opzetten van een dossier voor arbitrage;
  • Criteria en beoordelen arbiters;
  • Kosten/baten;
  • Tussentijdse beeindiging.

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep