English | Nederlands

Project verstoringen

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Verstoringen zijn in bouw- en constructieprojecten aan de orde van de dag. Verstoringen zijn vertragingen die niet resulteren in een latere opleverdatum. Om een verstoring commercieel te vatten moet kort op de bal worden gespeeld.

De doelstelling van de opleidingsmodule is om deelnemers in staat te stellen om zelfstandig een verstoring en de consequenties daarvan inzichtelijk te maken. Hiervoor gaan we dieper in op de planningsaspecten zoals het kritieke pad en de contractuele aspecten waaronder het gebruik van eerdere meldingen.

De kennis uit deze opleidingsmodule kan direct ingezet worden om verstoringen om te zetten in commerciële kansen.

Kennisdoel: Na de training, in combinatie met de nodige praktijkervaring, is de deelnemer in staat om de behandelde onderwerpen en processen zelfstandig toe te passen binnen bouw- en constructieprojecten.

Leerdoelen:

  • onderscheid tussen vertraging en verstoring;
  • analyse van de relevante contractuele bepalingen;
  • geplande en werkelijke doorlooptijd uitzetten i.r.t. milestones;
  • relatie leggen met het kritieke pad;
  • concurrente verstoringen inzichtelijk maken;
  • opbouw dossier van meldingen;
  • calculeren van inefficiëntie.

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep