English | Nederlands

Werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Op de werkgever rust de zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van werknemers, uitzendkrachten en ingeleend personeel (artikel 7:658 BW). De Arbowet stelt regels in verband met arbeidsomstandigheden van werknemers. Tijdens de opleidingsmodule wordt, mede aan de hand van een aantal cases uit de praktijk, ingegaan op de zorgplicht van de werkgever, de verplichtingen op grond van de Arbowet en de gevolgen van schending van zorgplicht en Arboregels.

Leerdoelen:

  • Zorgplicht;
  • Consequenties bij niet nakomen;
  • Hoe te organiseren.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep