English | Nederlands

Waarschuwingsplicht

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Tijdens deze opleidingsmodule wordt aandacht besteed aan de waarschuwingsplicht als opgenomen in de wet (Burgerlijk Wetboek), UAV 2012 en UAV-GC 2005. De wet en de Uniforme Administratieve Voorwaarden verplichten tot waarschuwing door opdrachtgever en opdrachtnemer bij onder meer het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst. Het schenden van de waarschuwingsplicht kan grote (aansprakelijkheids-)gevolgen hebben. Tijdens deze opleidingsmodule wordt scherp gesteld waar partijen voorafgaand en tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan hebben te voldoen, risico’s kunnen beperken en rendement kunnen vergroten.

Leerdoelen:

  • De wettelijke plichten;
  • Hoe te organiseren;
  • Voordelen en valkuilen.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep