English | Nederlands

UAV 2012 (1989) - basic

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technisch installatiewerken 2012 (UAV 2012) is het samengesteld geheel van de (aangepaste) UAV 1989, de (aangepaste) Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van technische werken 1992 (UAV-TI 1992) en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent aanneming van werk. Tijdens de cursus wordt ingegaan op belangrijke bepalingen uit de UAV, worden de verschillen tussen UAV 2012 en UAV 1989, UAV TI 1992, UAV-GC 2005 en het BW belicht en wordt introductie gegeven omtrent hoe te handelen in veel voorkomende situaties.

Leerdoelen:

  • Wat houdt UAV 1989/2012 in?;
  • Kernbepalingen;
  • Jurisprudentie.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Brochure downloaden Naar de vakgroep