English | Nederlands

Aansprakelijkheid na oplevering, bouwstoffen, Gids Proportionaliteit, Garantie

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Tijdens deze opleidingsmodule wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering resp. de voltooiing van een onderdeel van het werk. Dit mede aan de hand van het wettelijke regime, de bepalingen uit UAV 2012 en de UAV-GC 2005. Tevens speelt hierbij een rol de (al of niet verplichte) keuring van bouwstoffen, de regeling van garantie alsmede de bepalingen in de Gids Proportionaliteit die een belangrijke rol speelt bij aanbestedingen. Het verband tussen de bepalingen uit deze regelingen en de consequenties voor de bouwpraktijk worden op praktische wijze geduid.

Leerdoelen:

  • Inschatten van aansprakelijkheid;
  • Relatie met aanbestedingen.

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep