English | Nederlands

Tender management - basic

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

 • Inzicht, kennis en begrip van de opeenvolgende stappen in een complex aanbiedingsproces:
  vanaf het moment van ontvangst van een aanvraag tot en met het ondertekenen van een contract en overdracht van het project aan uitvoering.
 • Inzicht in een aantal parallelle sub-processen, zoals prijsvorming (calculatie), planning, inkoop, etc.
 • Inzicht, kennis en begrip van het sub-proces risicoanalyse door de contractmanager.
 • Inzicht in de samenhang van deze sub-processen.
 • Inzicht in het belang van samenwerking met diverse andere afdeling, zowel technisch als niet-technisch, en de timing daarvan.

Leerdoelen:

 • tender proces intern en extern;
 • scope en risico analyse in de tender fase;
 • samenwerking met andere afdelingen;
 • beslissingsmomenten.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep