English | Nederlands

Retentie(recht) bij aanneming van werk

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Het retentierecht kan voor de aannemer (of onderaannemer) een sterk drukmiddel zijn om de opdrachtgever te dwingen tot nakoming van diens verbintenissen uit de overeenkomst. Het retentierecht gaat enerzijds om het recht van terughouding van een zaak en anderzijds biedt het een verhaalsrecht met voorrang. Tijdens deze module wordt aandacht besteed aan de grondslag en mogelijkheden van het retentierecht en de (kritische) voorwaarden waaronder dit krachtige middel kan worden uitgeoefend.

Leerdoelen:

  • Betekenis retentierecht;
  • Mogelijkheden en onmogelijkheden;
  • Contractvoorwaarden.

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep