English | Nederlands

Eisen van goed en deugdelijk werk - juridische afbakening

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Een aannemer is verplicht zijn werkzaamheden niet alleen uit te voeren conform de bepalingen van de overeenkomst (bestek/ tekeningen/ Administratieve Voorwaarden) maar ook naar de eisen van goed en deugdelijk werk. De eis van goed en deugdelijk werk komt echter niet in de wet voor. Ook niet in de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. Tijdens de opleidingsmodule wordt ingegaan op de inhoud, betekenis en strekking van de norm ‘goed en deugdelijk werk’, wordt ingegaan op de vraag of de aannemer een resultaatsverbintenis heeft, en de (juridische) gevolgen van het een en ander aan de hand van praktijkvoorbeelden/cases.

Leerdoelen:

  • Bekendheid met het begrip en de verplichtingen;
  • Consequenties voor opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • Consequenties voor de contracting.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep