English | Nederlands

DB(F)M - juridische afbakening

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Tijdens de opleidingsmodule wordt ingegaan op de nieuwe rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die vanuit een nieuwe verantwoordelijkheid met elkaar omgaan. Contractdocumenten, overleg, besluitvorming, risicoanalyse, planning en kostenbeheersing worden belicht opdat partijen DB(F)M(O) contracten op een juiste wijze kunnen aangaan en uitvoeren.

Leerdoelen:

  • * Wat zijn DB(F)M contracten?;
  • Wat betekenen deze contracten inhoudelijk?

Opleiding Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Medior Planning Engineer.

De opleiding Medior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep