English | Nederlands

Projectfasen in planning

Vakgroep Contract & Claim Management


Beschrijving:

Het opstellen van een planning heeft tot doel om als stuurmiddel te dienen voor het management, daarnaast is het een gedetailleerde leidraad voor uitvoerend personeel. De planning wordt bij aanvang van het project opgesteld en gedurende het project wordt deze bewaakt, worden er zaken gesignaleerd en wordt er gerapporteerd aan (project)directie.

Leerdoelen:

  • Planning en investeringsfase;
  • Planning en tenderfase;
  • Planning en realisatiefase;
  • Planning en instandhoudingsfase.

Opleidingen Junior Contract Engineer en Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleidingen.


Meer info Naar de vakgroep