English | Nederlands

Beheersen van tijdvertraging

Vakgroep Contract & Claim Management


Beschrijving:

Tijdvertraging kan als gevolg hebben dat er meer manuren nodig zijn om hetzelfde werk gereed te krijgen of dat er een wijziging in werkvolgorde plaatsvindt waardoor de beoogde productiviteit niet behaald wordt. Wanneer er een vertraging of verstoring optreedt, is het belangrijk dat dit gecommuniceerd wordt naar de betrokken partijen, deze meldingen dienen via formele brieven te gaan of te worden vastgelegd in de notulen. De opleidingsmodule gaat in op de contractzijde bij vertraging, maar ook op de planningszijde. Als er achteraf moet worden geanalyseerd hoeveel impact de vertraging had op de planning, dan wordt een forensische planning opgesteld om zodoende e.e.a. te kunnen achterhalen.

Leerdoelen:

  • Onderscheid tussen vertraging en verstoring;
  • Analyse van de relevante contractuele bepalingen;
  • Onderscheiden van oorzaken en gevolgen van de vertraging;
  • Opbouw dossier van meldingen;
  • Forensische analyse;
  • Vaststellen schuldvraag;
  • Analyse van indirecte kosten;
  • Analyse van directe kosten.

Opleidingen Medior Contract Engineer en Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleidingen.


Meer info Naar de vakgroep