English | Nederlands

Positie van de onderaannemer

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Opdrachten (en aanbestedingen) leiden er meer en meer toe dat (delen van het) werk in onder-aanneming wordt gegeven/uitgevoerd. Kennis van de verhouding tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer en de juridische gevolgen daarvan draagt bij aan het voorkomen van problemen en het op juiste wijze inkleden van de (contractuele) aanspraken. Thema’s als waarschuwingsplicht, aansprakelijkheid, vertegenwoordiging en de positie van de onderaannemer ten opzichte van de hoofdaannemer en opdrachtgever komen uitgebreid aan bod. De opleidingsmodule wordt voorzien van nuttige cases uit de praktijk.

Leerdoelen:

  • Kadreren verschillende posities van partijen en de gevolgen daarvan
  • Afbakening rechten en plichten opdrachtgever-aannemer-onderaannemer
  • Praktische handvaten voor de praktijk

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep