English | Nederlands

Situationeel leiderschap - advanced

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Uitgaande van het inmiddels bekende model van Hersey en Blanchard bieden we de deelnemers een verdieping op het leren toepassen van effectief leiderschapsgedrag in verschillende situaties. Hierbij is cultuur van extra invloed op gedrag van handelen van zowel leider als medewerker. Via de verworvenheden van ‘Spiral Dynamics’ krijgen de deelnemers inzicht in de ontwikkeling van de samenleving en de mensen die zich daarin bewegen. Daarom speelt inzicht in groepsdynamiek en organisatiecultuur een grote rol. Een kleine test vooraf maakt deel uit van de training.

Leerdoelen:

  • Kennis verkrijgen in de ontwikkeling van samenleving en cultuur
  • Inzicht krijgen in effectief leiderschapsgedrag in uiteenlopende situaties

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep