English | Nederlands

Risk analysis & Reflection Techniques

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Op veel projecten wordt gebruikt gemaakt van trade off matrices om een keuze te maken tussen verschillende scenarios. Risk analysis & Reflection zijn toepassingen van Primavera P6 om snel inzicht te krijgen in de financiële- en tijdconsequenties van een scenario. Hiernaast biedt Risk analysis de mogelijkheid om rekening te houden met onzekerheden in doorlooptijden/ kosten van activiteiten en de impact van risico’s te koppelen aan betreffende activiteiten. Dit resulteert in een grafiek, welke een haalbaarheidspercentage koppelt aan de mijlpaaldata/ projectbudget.

De deelnemers worden bewust gemaakt van de kracht van en de beperkte inspanning om met Risk analysis & Reflection grafieken te genereren welke als sturingsmiddel kunnen worden ingezet op projecten. Middels een praktijkgerichte casus kunnen de deelnemers oefenen met deze technieken.

Leerdoelen:

  • Toepassen van Reflection method in P6;
  • Toepassen van risk analysis;
  • Simuleren haalbaarheid planning;
  • Resultaten presenteren middels grafieken.

Opleiding Senior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Senior Planning Engineer.

De opleiding Senior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep