English | Nederlands

Effectief structureren met Oracle Primavera P6

Vakgroep Contract & Claim Management


Beschrijving:

Voor een goede planning is structuur heel belangrijk. Zo moet de planning aansluiten op en consistent zijn met de geplande scope, het eisen pakket, de begroting, het risicodossier, de financiële administratie, de organisatie etc.

In deze cursus wordt besproken welke structuren binnen projecten zoal voorkomen. Wat het nut is van een goede WBS, en hoe deze wordt samengesteld uit deze project structuren, bouwmethodieken en bedrijfsstandaarden.

Verder wordt getoond hoe men met behulp van Primavera P6 zorgt dat de diverse structuren op de juiste manier worden ingevoerd en geborgd zodat analyse en integratie mogelijk wordt. Ook wordt er gekeken naar de interface tussen Primavera P6 en andere tools zoals bijv. Relatics, een veelgebruikt tool voor systems engineering.

Leerdoelen:

  • Wat is het belang van scope management en een goede project decompositie?
  • Waarom is de WBS de kern van een consistente planning?
  • Hoe verwerk ik Breakdown structuren (OBS, WBS, SBS, CBS,…) in Primavera P6
  • Waarom is Systems Engineering en Planning zo nauw verbonden met elkaar?
  • Hoe werkt de interface tussen Primavera P6 en Relatics?

Opleidingen Junior Contract Engineer en Medior Contract Engineer

Deze module is onderdeel van de opleidingen.


Meer info Naar de vakgroep