English | Nederlands

Earned Value Management - advanced

Vakgroep Contract & Claim Management


Beschrijving:

Op projecten wordt vaak de voortgang gepresenteerd middels separate rapportages van planning en kosten, waarbij veelal de separate rapportages niet goed met elkaar zijn te vergelijken. Earned Value Management (EVM) is een methodiek, die het mogelijk maakt de relatie tussen voortgang in tijd en kosten weer te geven en te vergelijken met de uitgangswaarde. Nog veel belangrijker is de rekenkundige prognose van het eindresultaat van het project.

De opleidingsmodule gaat in op de theorie achter EVM. De deelnemers worden bewust gemaakt welke informatie ontsloten dient te worden en op welke manier deze informatie (geautomatiseerd) verwerkt dient te worden tot de EVM rapportage. Middels een praktijkgerichte casus kunnen de deelnemers oefenen met EVM.

Leerdoelen:

  • Theorie achter earned value management;
  • Bepalen benodigde informatiestroom voor toepassen Earned Value Management;
  • Presenteren resultaten van Earned Value Management.

Opleidingen Medior Contract Engineer en Medior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleidingen.


Meer info Naar de vakgroep