English | Nederlands

Contracteren, contractsvormen, algemene voorwaarden

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Het sluiten van contracten, van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, het formuleren en wegen van geschikte bepalingen omtrent vertegenwoordiging, betaling, garantie, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, komt tijdens deze cursus aan de orde. Tevens worden de basisbeginselen van aanneming van werk, taken en verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden toegelicht en op praktische wijze inzichtelijk gemaakt.

Leerdoelen:

  • Do’s en don’ts bij Algemene Voorwaarden;
  • Basis afspraken;
  • Contractvormen.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep