English | Nederlands

Aanbesteding

Vakgroep Planning & Scheduling


Beschrijving:

Het aanbestedingsrecht is volop in beweging. Wekelijks zijn er nieuwe rechterlijke uitspraken op dit terrein en is er sprake van uitleg van regelgeving. De nieuwe Aanbestedingswet dateert van 2012. Ingevolge nieuwe Europese richtlijnen van januari 2014 dient binnen twee jaar de Aanbestedingswet te worden herzien. Tijdens de opleidingsmodule, bedoeld voor de aanbesteding van bouw gerelateerde opdrachten, wordt aandacht besteed aan de onderwerpen: beginselen van het aanbestedingsrecht, de aanbestedingsprocedures, de selectiecriteria, rechtsbescherming, 2-b diensten, en dergelijke, waarbij een aantal praktische cases zal worden behandeld.

Leerdoelen:

  • Verschillende aanbestedingsregels;
  • Europese aanbestedingsregels;
  • Selectiecriteria;
  • Uitsluitingscriteria
  • Gunningscriteria.

Opleiding Junior Planning Engineer

Deze module is onderdeel van de opleiding Junior Planning Engineer.

De opleiding Junior Planning Engineer heeft tot doel professionals op het gebied van Planning en Scheduling de gelegenheid te bieden om een opleidingskwalificatie Bachelor Planning Engineering of Master Planning Engineering te behalen.

De opleiding is samengesteld door de Stichting Planning Instituut Nederland (SPIN), het kenniscentrum voor (project)planning. Professionals kunnen zich registreren in het register van SPIN.


Meer info Naar de vakgroep