English | Nederlands

Contract & Claim Management


Opleiding Senior Contract Engineer

De opleiding senior contract manager is gericht op deelnemers die minimaal vijf jaar ervaring hebben als contract engineer of manager binnen infra, bouw, utiliteit of constructieprojecten. Verder is een minimaal opleidingsniveau van medior contract engineer vereist. Je verdiept je kennis over tender management, contract management en claim management. Naast de theoretische uitgangspunten wordt veel aandacht besteed aan praktijkcases. Grote bouwprojecten worden veelal in samenwerking tussen aannemers uitgevoerd. Hoe zet je zo’n samenwerking op? Wat is het verschil in aansprakelijkheid tussen een joint venture en een consortium? Waar moet je op letten als opdrachtgever van een consortium? Deze facetten van de tenderfase worden in verschillende modules behandeld. Voor de uitvoeringsfase gaan we dieper in op project control. Een belangrijk aspect daarvan is planning. We besteden aandacht aan financial control in relatie tot de investment planning. Op project overstijgend niveau behandelen we portfolio planning. In het kader van claim preventie gaan we dieper in op forensic scheduling.

Kern van de opleiding

De opleiding stelt je in staat te adviseren op kritieke aspecten binnen bouw- en constructieprojecten. In het bijzonder gaan we in op het aangaan van samenwerkingen, zoals consortia. Je krijgt tools aangereikt om overzicht te houden op operationeel en financieel rendement en reductie van de risico’s. Je bent in staat om een aanpak van een claimsituatie op te zetten. Vanzelfsprekend wordt ingegaan op juridische aspecten en verschillende internationale contractvormen. Daarnaast krijgen aanpalende disciplines aandacht zoals planning, cost control en risico management.

Resultaat

Na het doorlopen van de opleiding “senior contract manager” ben je in staat om projectteams beargumenteerd te adviseren over complexe vraagstukken op het gebied van tender management, contract management en claim management binnen bouw- en constructieprojecten.Voor iedere succesvol afgeronde module wordt een certificaat uitgereikt. In samenwerking met opleidingsinstanties en accreditatie instellingen is een bachelor kwalificatie van de opleiding in voorbereiding.

Terug naar alle opleidingen Download de brochure Bekijk de module matrix Basis informatie